avogadro-analysis.pdf

>> Download Jérôme Bernard Fernandez's analysis
Two Hypotheses of Avogadro (1811) - PDF - (227 Ko)