leibniz-analysis.pdf

>> Download Yves Serra's analysis
Leibniz’s arithmetic machine - PDF (1 Mo)